dehaze

supervisor_accountクラブ・サークル

倉敷弓和会

活動目的・内容など

各大会、審査会、講習会(研修会)への参加

競技(種目)等

射的スポーツ
    弓道
協会・団体

代表者
氏名
山本 伊都海
携帯電話番号
090-4142-7724
事務局
氏名
山本 伊都海
携帯電話番号
090-4142-7724
ホームページURL http://www.ab.auone-net.jp/~kyuwakai/kurashiki-kyuwakai.html
設立年月日 昭和51年1月
主な活動場所 倉敷運動公園弓道場
メンバー構成 【人数】 164名
連絡先
氏名 山本 伊都海
携帯電話番号 090-4142-7724
参加条件
年齢 中学生
おとな